Deurwaarders: Wie zijn ze en wat doen ze?

Deurwaarders zijn misschien niet de meest populaire mensen in de samenleving, maar ze hebben wel een belangrijke rol. Als je te maken krijgt met schulden en niet kunt betalen, is het mogelijk dat een deurwaarder bij je aan de deur komt. Maar wie zijn deurwaarders eigenlijk en wat doen ze precies? In deze tekst leg ik het allemaal uit.

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder is een ambtenaar die bevoegd is om een ​​deurwaardersexploot uit te brengen. Dit exploot is een officiële aankondiging waarin staat dat je een betaling moet doen of dat er een gerechtelijke procedure tegen je wordt gestart. De deurwaarder is bevoegd om deze persoonlijke belofte aan je te overhandigen. Dit wordt ook wel "betekenen" genoemd.

Wanneer krijg je met een deurwaarder te maken?

Je krijgt met een deurwaarder te maken als je schulden hebt en niet kunt betalen. In dat geval kan de schuldeiser, bijvoorbeeld een bank, een incassobureau inschakelen om het geld te innen. Als het incassobureau er niet in springt om het geld te innen, wordt er vaak een deurwaarder ingeschakeld. De deurwaarder heeft dan meer bevoegdheden dan het incassobureau. Zo kan hij beslag leggen op uw inkomen of uw bezittingen.

Wat kan een deurwaarder allemaal doen?

Een deurwaarder heeft verschillende bevoegdheden om ervoor te zorgen dat schulden worden betaald. de belangrijkste maatregelen die een deurwaarder kan treffen:

1. Beslag leggen op inkomen: Als u niet vrijwillig betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen. Hij doet dit door een vermoedelijke derdenbeslag te leggen door je werkgever. Dit betekent dat een deel van je salaris rechtstreeks naar de deurwaarder wordt overgemaakt.

2. Beslag leggen op bezittingen: Als je nog bezittingen hebt, kan de deurwaarder beslag leggen op deze bezittingen. Dit kan bijvoorbeeld je auto zijn, maar ook je meubels of je sieraden. Als de deurwaarder beslag heeft gelegd, kun je de bezittingen alleen nog verkopen als je de deurwaarder eerst betaald hebt.

3. Executieverkoop: Als de deurwaarder beslag gelegd op je bezittingen, kan hij deze bezittingen ook verkopen. Dit wordt ook wel een executieverkoop genoemd. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om uw schulden af ​​te lossen.

4. Bankbeslag: Als je geld op de bank hebt staan, kan de deurwaarder beslag leggen op je borg. Dit betekent dat je geen geld meer kunt verwerken totdat je de schuld hebt betaald.

Wat zijn de kosten van een deurwaarder?

Als er een deurwaarder wordt ingeschakeld, kost dit geld. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker als er beslag wordt gelegd op uw inkomen of uw bezittingen. De kosten bestaan ​​uit twee delen: de verschotten en het honorarium.

Verschotten

De verschotten zijn de kosten die de deurwaarder maakt om je aan te zeggen of om beslag te leggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om reiskosten, portokosten of kosten voor een huurauto. De verschotten zijn voor rekening van de schuldenaar, dus jij moet deze kosten betalen.

Honorarium

Het honorarium is het bedrag dat de deurwaarder in rekening brengt voor zijn werkzaamheden. Dit bedrag is bepaald en staat vast. Het honorarium is afhankelijk van het bedrag dat je dubbele bent. Hoe hoger de schuld, hoe hoger het honorarium van de deurwaarder.

Wat zijn de rechten van de schuldenaar?

Als schuldenaar heb je ook rechten als je te maken krijgt met een deurwaarder. basis staan ​​de belangrijkste rechten opgesomd:

1. Recht op informatie: De deurwaarder is verplicht om je op tijd en duidelijk te informeren over de hoogte van de schuld, de kosten die de deurwaarder veroorzaakt en de gevolgen van het niet betalen van de schuld.

2. Recht op beslagvrije voet: Als er beslag wordt gelegd op je inkomen, heb je recht op een beslagvrije voet. Dit betekent dat er een vast bedrag van uw inkomen vrij blijft om van het leven.

3. Recht op bescherming: Als je kosten die noodzakelijk zijn om te kunnen leven, huur inclusief zorgverzekering, zijn deze gedekt tegen beslag. Dit betekent dat de deurwaarder deze bedragen niet mag innen.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de deurwaarder?

Als je niet eens bent met de beslissing van de deurwaarder, kun je hier bezwaar tegen maken. Je moet dan een briefje sturen naar de deurwaarder waarin je uiteenzet. De deurwaarder is vervolgens verplicht om op jouw obstakels te reageren. Als je er samen niet onderuit gaat, kun je naar de rechter stappen.

Conclusie

Deurwaarders hebben een belangrijke rol in onze samenleving als het gaat om de innen van schulden. Als je schulden hebt en niet kunt betalen, is de kans groot dat je een deurwaarder krijgt. De deurwaarder heeft verschillende bevoegdheden om ervoor te zorgen dat de schulden worden betaald. Daarnaast heb je als schuldenaar ook rechten waar je gebruik van kunt maken.

Ook interessant

Juridisch advies

Juridisch advies: essentieel voor een probleemloos zakelijk levenEen van de belangrijkste aspecten van een succesvol bedrijf is juridisch advies. Ond ...

Lees verder

Advocaten

De rol van advocaten in de samenlevingAdvocaten spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ze zijn er om ons te helpen onze rechten te bescherme ...

Lees verder

Deurwaarders

Deurwaarders: Wie zijn ze en wat doen ze?Deurwaarders zijn misschien niet de meest populaire mensen in de samenleving, maar ze hebben wel een belangr ...

Lees verder